request-free-img

Rodzaje kursów

Na kursie programistycznym na stronie PMStrade.pl uczestnicy mogą nauczyć się różnych języków programowania oraz technologii z nimi związanych. Oto przykładowe języki i technologie, które mogą być częścią tego kursu:

 1. HTML: Język znaczników używany do tworzenia struktury stron internetowych.
 2. CSS: Arkusze stylów kaskadowych, które pozwalają na nadawanie stronie internetowej odpowiedniego wyglądu i stylizację.
 3. JavaScript: Skryptowy język programowania, który umożliwia tworzenie interaktywnych elementów na stronach internetowych.
 4. React: Popularna biblioteka JavaScript do budowania interfejsów użytkownika.
 5. Angular: Framework JavaScript stworzony przez Google, który ułatwia tworzenie dynamicznych aplikacji webowych.
 6. Node.js: Środowisko uruchomieniowe JavaScript po stronie serwera, które pozwala na tworzenie aplikacji webowych po obu stronach, zarówno po stronie klienta, jak i serwera.
 7. Python: Wprowadzenie do języka programowania Python, który jest często używany do tworzenia aplikacji webowych, analizy danych i sztucznej inteligencji.
 8. Ruby: Język programowania często stosowany w tworzeniu stron internetowych, zwłaszcza przy użyciu frameworka Ruby on Rails.
 9. PHP: Język skryptowy stosowany głównie do tworzenia aplikacji webowych, zarówno małych stron, jak i dużych portali internetowych.
 10. SQL: Język zapytań do baz danych, który jest niezbędny do pracy z danymi w aplikacjach internetowych.
 11. Git: Narzędzie kontroli wersji, które jest ważne dla współpracy programistów nad projektem.
 12. Inne narzędzia i technologie: Kurs może także obejmować inne narzędzia i technologie związane z tworzeniem stron internetowych, takie jak Bootstrap, jQuery, MongoDB, MySQL i wiele innych.

Kurs może być dostosowany do potrzeb uczestników i poziomu zaawansowania. Możliwe jest także rozszerzenie lub dostosowanie oferty kursu o konkretne języki lub technologie według wymagań kursantów.